ellendee-banner

HEKSENKRUIDEN: Gruwel en illusie

Er zijn honderden tuinplanten en onkruiden waarover wat te vertellen valt. Over doornappel, bilzekruid, wolfskers en andere giftige heksenkruiden kun je hele romans schrijven: de verhalen spreken sterk tot de verbeelding.

Ze zijn huiveringwekkend en getuigen van gevaarlijke vooroordelen en menselijke oerangst.

In de vroege middeleeuwen woonden er in onze contreien vroede vrouwen, hexa’s genaamd, die in de bossen in gemeenschappen leefden en oude kennis bewaarden en doorgaven. Ze waren vertrouwd met de natuur, leerden van de dieren en gebruikten kruiden om de kwalen van het lichaam te genezen. Zelfs voor hartenpijn hadden ze liefdesdrankjes als medicijn. Ze genoten ontzag en achting, ook van de eerste christen monniken. Maar toen de abdijen de wouden begonnen te ontginnen, werden de hexa’s teruggedreven. In kloosters en abdijen waren boeken heilig. Boekenwijsheid en monnikenwerk verdrong vrouwelijke intuïtie en verbeeldingskracht. Vanaf dan werden de toveressen gevreesd en geschuwd. Op het eind van de middeleeuwen wordt de vrouw langzamerhand aanzien als bron van alle kwaad. In de zo geroemde Renaissance was het hek van de dam. De heksenjacht kon beginnen.

Duivelse liefde

In de zestiende eeuw brak de dijk van het gezond verstand: iedereen geloofde in heksen en er ontstond een heksenwaan die miljoenen levens kostte. Zelfs vermeende heksen waanden zich een heks en wie niet in heksen geloofde, was er uiteraard zelf één. En daarmee was de duivelse cirkel van collectieve waanzin rond. In de veertiende eeuw had Filips de Schone al een complot van de duivel verijdeld en zijn tegenstanders, de ridders van de tempeliersorde, ontmaskerd als handlangers van de duivel. Ze werden gruwelijk afgeslacht. Het was maar een voorgerechtje van wat de Renaissance in petto had. De perverse paus Innocentius VIII vaardigde een bul uit waarin hij gewaagde van een netwerk van duivelvereerders, minnaars en minnaressen van de duivel, die “door misdaden en gruwelen de dracht van zwangere vrouwen, het jongen van het vee, de vruchtbaarheid der aarde, van de wijndruiven en van de fruitbomen belemmeren... Kwaad is vrouwelijk Die bul was maar een begin. De dominicanen Sprenger en Krämer schreven één van de afschuwelijkste boeken uit de wereldliteratuur, de ‘Malleus Maleficarum’ of ‘Heksenkamer’. Vanaf dat ogenblik was elke vrouw verdacht: “Een vrouw die niet aan een man geraakt, zoekt omgang met de duivel”. Letterlijk alles kon een vrouw verdacht maken: zwakzinnigheid, lelijkheid, moedervlekken, bijzondere schoonheid, een lichaamsgebrek, het opzoeken van de eenzaamheid, uitzonderlijke vroomheid. Zelfs maagdelijkheid was geen bewijs van onschuld. Want volgens de godgeleerden was omgang met de duivel heel goed mogelijk bij ongerepte maagdelijkheid.

Waterproef en heksenwaag

Om na te gaan of de verdachte vrouw een heks was, gaf de waterproef uitsluitsel. De vermeende heks werd met de duimen aan de tenen gebonden en ruggelings aan een touw in het water neergelaten. Als ze bleef drijven was ze een heks: zelfs het water stootte haar af! Vaak werd er geknoeid met de proef want tegen de duivel was alles veroorloofd. Beulen folterden haar tot ze bekende en de namen van andere heksen noemde. Ook het duivelsteken, het stigma diabolicum, gold als bewijs: een wrat, een litteken, een moedervlek, ongevoeligheid voor pijn... De meeste verdachte vrouwen eindigden op de brandstapel. Gelukkig was er nog een wetenschappelijke proef. Ze was gebaseerd op de stelling dat de heksen die door de lucht konden vliegen uiteraard ook lichter waren dan lucht. In Oudewater bij Utrecht stond de wereldberoemde heksenwaag. Van 1644 tot 1773 leverden de schepenen er een certificaat af dat de onschuld van het meisje of de vrouw bewees. Nooit werd er een vrouw te licht bevonden!

Heksensabbath

Om aan de vreselijke martelingen te ontsnappen, bevestigden de gefolterde vrouwen een verhaal dat hun door de ondervragers in de mond werd gelegd. In de eerste nacht van mei, de Walpurgisnacht, en soms zelfs wekelijks, kreeg de heks van de duivel een geheim seintje dat zij alleen kon horen. Dan smeerde ze zich in met een heksenzalf die bereid was uit het vet van ongedoopte borelingen en vloog, meestal op een bezemsteel, naar de plaats van bestemming. Daar volgde een liederlijke nacht met duivel. Ten slotte kreeg de heks haar instructies en een merkteken van de duivel.

Het echte recept

Er waren in die tijd van zelfkastijders en pathologische heiligen ook vrouwen die er heilig van overtuigd waren een heks te zijn of er alles aan deden er één te worden. Om op een bezemsteel door de lucht te kunnen razen, moesten ze de binnenkant van hun dijen met de volgende zalf inwrijven: Pluk bij volle maan en om middernacht de bladeren van de doornappel. Laat, tussen 24 oktober en 21 november wanneer de zon in de Schorpioen staat, een klein meisje met haar rechterteen wat bilzekruid uit de grond trekken en verzamel het zaad. Zoek dan een zwarte hond en bind zijn staart aan een alruin vast, maar dan één die groeit onder een galg waaraan een onschuldige was opgehangen. Stop eerst je oren toe, hou dan een vette pens voor de hond en laat hem de alruinwortel uittrekken. De alruin geeft daarbij zo’n verschrikkelijke schreeuw dat de hond ter plekke dood neervalt. Geen nood: het hondenvet heb je nodig voor de zalf. Je mengt er alle in een mortier fijngestampte ingrediënten doorheen. Kijk nog een laatste keer uw bezemsteel GT na en breng de zalf aan.

Een fabeltje?

Spijtig genoeg was de heksenwaan ooit afschuwelijke werkelijkheid. En al gelooft niemand nog in heksen, de heksenkruiden zitten nog steeds vol boordevol venijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is bovendien komen vast te staan dat doornappel, bilzekruid, alruin en andere kruiden wel degelijk gevleugelde hallucinaties en seksuele lustgevoelens kunnen opwekken. Een ander heksenrecept bevat zwarte nachtschade, doodkruid, alruin, slaapbol en gevlekte scheerling, stuk voor stuk planten met een sterk en soms een snelwerkend gif. Vele van de heksenkruiden behoren tot het giftigste uit onze (tuin)flora. De gevaarlijkste zijn doodkruid, Atropa belladonna, en in mindere mate zwarte nachtschade. Ze hebben glanzende bessen die er voor kinderen best verleidelijk uit kunnen zien.

Niet onderschatten

Zwarte nachtschade, Solanum nigrum, is een heel gewoon onkruid van moestuinen op zandgronden. De bladeren gelijken op die van de paprika, de witte bloemetjes op die van aardappel en de erwtgrote gladde bessen zijn eerst

groen en dan zwart. Voor een kind wordt de dodelijke dosis op 10 tot 20 bessen geschat.

De knikkergrote, blinkend zwarte bessen van het doodkruid, Atropa belladonna, bevatten atropine, een stof die nog steeds bij oogoperaties wordt gebruikt om het oog te verlammen. Vroeger druppelden de dames het in de ogen om grote pupillen en daardoor onweerstaanbare ogen te krijgen, vandaar de soortnaam belladonna, mooie vrouw. Atropine is uiterst giftig en de dodelijke dosis voor een kleuter wordt op drie bessen geschat. Het spreekt vanzelf dat u deze planten uit de tuin weert en als u ze tegenkomt bijtijds wiedt of dood schoffelt, tenzij je ze veilig kunt verbouwen. Hebben ze al zaad gevormd dan horen ze op de brandstapel thuis.

Bilzekruid, Hyoscyamus niger, en doornappel, Datura stramonium, komen af en toe in tuinen voor. De kans op vergiftigingen is miniem omdat de planten en de zaaddozen niet aantrekkelijk zijn om op te eten.

Slaapbol of maankop, Papaver somniferum, de opiumleverancier, staat in vele tuinen. Het is een éénjarige papaver met stevig blauwgroen blad waarvan tuinvormen met grote, pioenvormige bloemen bestaan. Toevallige vergiftigingen komen niet voor.

Alruin, Mandragora officinalis, is zo goed als niet in tuinen te kweken. De plant is erg moeilijk in cultuur en houdt van veel kalk in de bodem.

Gevlekte scheerling, Conium maculatum, is een grote schermbloemige van de waterkant. Het gif ervan is sterk en dodelijk. In de oudheid diende het voor terechtstellingen. Het beroemdste slachtoffer van gevlekte scheerling is ongetwijfeld Socrates. Er bestaat enkel gevaar als de wilde plant voor peterselie of selderij wordt aanzien.

 

54066 reacties

 • Reactielink pletcherbdz dinsdag, 18 maart 2014 09:03 Geplaatst door pletcherbdz

  While initial Oakley glasses can provide its wearer cheap oakleys sunglasses top advantages in filtering out destructive UV rays, the knockoffs can a minimum of guard our eyes over the glare in the sunlight. Just ensure that you buy knockoff set of eyewear that sellers confess staying duplicates. And once you turn into the knock off pairs you purchased, you are to flavor the Oakley trend pattern. Perfectly, a sophisticated avid customer of knock-off Oakleys, then you definitely surely should possibly buy bulks of eyewear and avail the prospect of advertising these pairs. Although you deliver your mates and colleagues the Oakley experience but cheap real oakley sunglasses also enable them to save on their funds at the same time as supplying security for his / her eyes.

  Entrepreneurs of designer reproduction oakley sunglasses goal kids they like specifically precisely the same very hot designs and brand-names simply because their parents as well as their idols. sunglasses for that young children have Disney and cartoon characters in several hues, designs and fake oakleys sunglasses styles. Children's designer sunglasses will also be polarized to block the hazardous UV radiation.With superior engineering and improvements, the generation of sunglasses is consistently evolve. We have absent from keeping green gems approximately our eyes to Oakley's 2004 sunglasses with electronic audio gamers built-in.

  1 of the most secure solutions to acquire an genuine reproduction oakley sunglasses could well be to oakley store locator take on a real Oakleys?shop and obtain it, in case you don??t offer an Oakley keep in the neighbourhood and so are expected to obtain it online, listed below are some while in the precautions which you must adopt, except you need for being conned into buying a couple of reproduction oakley sunglasses. Insist on payment for the seller by Paypal account. Odds will be the sellers cheap oakley oil rig sunglasses while using the reproduction oakley sunglasses will almost always be much from you. If you need ebay being the medium of acquire, it'd are you able to effectively to contemplate this suggestion.

 • Reactielink carpinteyrogrv dinsdag, 18 maart 2014 09:01 Geplaatst door carpinteyrogrv

  If you have made a decision that oversized oakley half jacket pearl would be the look you should be observed putting on in the sunny spring and summertime, the one factor now's to be sure you choose the ideal type to go with the form of your respective face. If this usually leads to a difficulty in your case, then keep reading and you'll find some beneficial recommendations when generating the choice of which sunglasses are suitable to get a human being.

  As every one of us know Italians would be the epitome of stylish and elegance so by choosing oakley gascan reviews you're presently fifty percent approach to obtaining your own personal sought after appear and strengthening your modern and high-quality appearance. Several on the variations obtainable are timeless but still keep to the most up-to-date developments, assuring you that you will constantly be on leading within the style stakes and wearing probably the most oakley sunglasses gascan efficient of high quality sunglasses.

  Oakley sun shades, naturally, are ideal for those that just desire to use them for sensible factors as well. There aren't any gender or age limits for that individuals who wear them plus they can be just as well known amongst adult men and women replacement lenses for oakley flak jacket as well as the youthful and old alike.

  Let us experience it, what may very well be far more glamorous than a established of oversized Oakley sunglasses. In all probability among the list of extremely all time favored brand names while in the planet, Oakley boast many celebrity-worthy sunglasses variations this 12 months and folks like Lindsay Lohan, Gwyneth Paltrow, Sophia Loren, Jack Nicholson and John Wayne are are merely a lot of the renowned names who come about to get noticed carrying custom oakley frogskins of earlier owing. They plainly adore their sunglasses whether or not for shading their eyes while in the sun or for currently being just put in addition to their heads for a design and style statement.

 • Reactielink cheapautoinsurer.net dinsdag, 18 maart 2014 09:01 Geplaatst door cheapautoinsurer.net

  What an awesome way to explain this-now I know everything!

 • Reactielink pletchersjg dinsdag, 18 maart 2014 09:00 Geplaatst door pletchersjg

  What may very well be the extremely 1st aspect that will come towards your head if I mention Mens prescription oakley sunglasses? If sports' the phrase, then you would be mainly appropriate. Mainly, due to the fact though the oakley gascan accessories did commence its trade generating sun shades for athletics, it's got evolved to doing a good deal over just that. In recent times, you can obtain Oakley oakley holbrook parts to cater to absolutely everyone of any gender and for almost any form of aim.
  Waltz collectively with all the Trendsetters
  But every single yr (or from time to time each other month), new layouts occur in and sweep absent the not-so-new types. If you choose to hold up using the tendencies and wants nothing at all but the most effective as well as the most up-to-date, then you'd undoubtedly wish to get the credit playing cards within the Break up Thump Low-cost oakley radar range polarized. Would you believe it ' this set of sunglasses attributes removable earbuds and disguised controls for that MP3 participant set up over the oakley gascan prescription lenses itself! Now you are able to jog alongside and enjoy the new music without the annoyance of wires around you. Whilst, this won't be big news, because its predecessor, oakley sun shades outlet, have this sort of a aspect likewise. But as opposed to the predecessor, the Break up Thump has a softer and far considerably less really serious design and style and should even be worn by both sexual intercourse.
  Journey with fashion
  For motorcyclist dudes, the cheap oakley flak jacket xlj sunglasses is going to be the ideal suit. This could be one particular within your M Frames that provide exceptional protection for your eyes and frequently tend not to have a blind spot. Not basically will it show up awesome, it really is actually instilled with Unobtanium factors to enhance the grip just after you sweat and construct a three-point fit for exact optical prospective.
  Advertisements by GoogleBut watch out, because the oakley lenses holbrook provides its ideal but! Its polarized lenses are produced with this sort of uncompromising requirements that they had been named favorites amongst the Navy SEALs.

 • Reactielink news dinsdag, 18 maart 2014 08:58 Geplaatst door news

  I wanted to spend a minute to thank you for this.

 • Reactielink carpinteyroxtm dinsdag, 18 maart 2014 08:57 Geplaatst door carpinteyroxtm

  Sacs à main sont généralement un rôle crucial élément de chaque et Total perspectives . Ils peuvent avoir à long très longue été une partie de femmes tenue de l' qui a marqué le début tendance dans l'histoire . Comme dit expliqué Alexander McQueen , une autre période en sac longchamp pas cher un style - il n'y aura pas tout . Son tout sur ​​le personnel et privé mode , réalisation haut de gamme , bas de gamme , étiquettes , et concepteurs de va-et -vient tous ensemble collectivement " Depuis . puis , dames sont habitués à l'aide de application sacs à main Longchamp et sacs Bâtiment une marque .

  L' ultime polyvalent bourse vient en beaucoup de terribles mesures , modeste à grand importante correspondance votre chaque design et le style et occasion . Ces sacs à main bourses sont conçus créé construit par Kate Moss fournir élégant apparaît à femmes chaque individu Année . Longchamp bagages largement créé kaki toile ainsi cuir à base qui donnera une finition modèle . L' simples cependant néanmoins élégant modèles et regarde place grand pour tous les jours sport . En outre, ils sont ce sont uniquement longchamp sac pliage destiné construit avec un d'un genre gens hommes et les femmes assortis d' âges . Peu importe jeune ou à l'échéance , tout le monde chaque personne peut découvrir meilleurs équipée la assortiment de sacs à main .

  L' opportunité de ces ceux est apparemment incarnée dans leur extra-larges . Presque tous la ailleurs sacs à main sont spacieuses assez un ensemble beaucoup des filles matériel quand ils pour vacances . Cette série séquence de grande taille Bagage sac ¨¤ main longchamp soldes venir un peu gammes y compris - Faraway Chic élégant , sur le autoroute et Faraway Exotic . Ils sont trouvent dans Couleurs exemple , nu , noir, brun , kaki et crème produit .

 • Reactielink cheap car insurance quotes online dinsdag, 18 maart 2014 08:52 Geplaatst door cheap car insurance quotes online

  I suppose that sounds and smells just about right.

 • Reactielink cheap viagra online dinsdag, 18 maart 2014 08:50 Geplaatst door cheap viagra online

  Lot of smarts in that posting!

 • Reactielink buy brand viagra online dinsdag, 18 maart 2014 08:49 Geplaatst door buy brand viagra online

  I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 • Reactielink car insurance rates arizona dinsdag, 18 maart 2014 08:48 Geplaatst door car insurance rates arizona

  I came, I read this article, I conquered.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.