ellendee-banner

Gezondheidsmagazine i-Sana

Tabaksspeeksel veroorzaakt Kanker

teeds meer wetenschappelijke gegevens bevestigen de dodelijke gevolgen van tabaksrook. Desondanks neemt het roken onder jongeren toe. Een onderzoek in Nederland is alarmerend: zelfs jongeren die nog maar sporadisch roken, raken makkelijker verslaafd.

Lichtzinnig experimenteren is dus een gevaarlijke roulette. Je raakt er moeilijk van verlost. Volgens recent onderzoek naar de gevaren van tabaksrook, hebben wetenschappers ontdekt dat sigarettenrook gezond speeksel transformeert in een “dodelijke cocktail”, die de ontwikkeling van mondkanker in de hand kan werken. Speeksel bevat enzymen die normaliter schadelijke stoffen neutraliseren en het lichaam beschermen tegen ziekte. De Britse Journal of Cancer publiceerde een rapport van Israëlische onderzoekers die stellen dat tabaksrook dit verdedigingsmechanisme ruïneert en de beschermende stoffen in het speeksel vernietigt. Er blijft enkel een “bijtende mix” van tabakschemicaliën en speeksel over die uiteindelijk de mondcellen in kankercellen kan veranderen.

We mogen dit uiteraard als een ferme waarschuwing beschouwen voor rokers die hiermee weten dat de schade zich al voltrekt van zodra je de eerste sigaret opsteekt. Volgens Dr. Lesley Walker van het Cancer Research UK zijn er per jaar ongeveer 8000 gevallen van kanker aan de neus, lippen, mond en tong, tandvlees, amandelen, keelholte en strottenhoofd. Daarvan zullen ruim 3000 mensen eraan sterven. De belangrijkste oorzaken zijn het roken van sigaretten, sigaren en pijp, pruimtabak of betelnoten met tabak en het regelmatig drinken van meer dan een veilig niveau van alcohol.

Echt dodelijke combinatie

De natuur heeft ons uitstekende verdedigingsmiddelen gegeven. Speeksel bevat namelijk anti-oxidanten. Dat zijn moleculen die kunnen helpen het lichaam te beschermen tegen kanker. In normale omstandigheden worden ze ingezet om de epitheelcellen van de mond te beschermen. Maar sigarettenrook vernietigt deze cellen, waardoor er zeer schadelijke vrije radicalen ontstaan die in combinatie met kankerverwekkende stoffen uit de tabaksrook het lichaam schade kunnen berokkenen en de cellen in kankercellen kunnen veranderen. Het team van het Technion-Israel Institute of Technology, in Haifa in Israël, kon de effecten van sigarettenrook op kankercellen van de mond reconstrueren. Daarvoor gebruikte men tabaksrook om heel snel duidelijkheid te verkrijgen over het effect op de ontwikkeling van kanker in de mond. Door de kankercellen te observeren, kreeg men heel snel duidelijkheid over de evolutie in de mond. De helft van de monsters van cellen werden blootgesteld aan sigarettenrook en de andere helft aan een mengsel van speeksel en sigarettenrook. Hieruit bleek dat hoe langer de mondcellen werden blootgesteld aan het besmette speeksel, hoe meer de cellen werden beschadigd.

Het lichaam keert zich tegen zichzelf

Dr. Nagler Rafi, een van de leidende auteurs van de studie, zei: “De meeste mensen zullen het erg schokkend vinden dat het mengsel van speeksel en rook eigenlijk meer dodelijk is voor cellen in de mond dan sigarettenrook alleen. Maar onze studie toont overduidelijk aan dat van zodra speeksel wordt blootgesteld aan sigarettenrook, het normale gezonde speeksel zijn beschermende eigenschappen meteen verliest. Meer nog: het is een verraderlijke cocktail en het helpt bij de vernietiging van gezonde cellen in de mondholte en de mond. “Sigarettenrook is niet alleen schadelijk op zichzelf, maar het draagt er eveneens toe bij dat het lichaam zich tegen zichzelf keert.” Dr Lesley Walker, directeur verantwoordelijk voor kankerinformatie aan het Cancer Research UK, vertelde onlangs op de BBC: “Dit is een zeer ernstige waarschuwing voor rokers, te weten dat de schade aan het organisme al aanvangt van zodra men begint met het inademen van tabak.” “Voor onderzoekers, heeft de studie ook een dubbele waarde en dat is dat zij niet alleen informatie geeft over het ontstaan van de kankerproblemen in de mond, maar ook hoe we schade aan het lichaam kunnen voorkomen.”

Extra gevaarlijk voor jongeren

Een Nederlands onderzoek heeft vorige week aan het licht gebracht dat de verslaving aan sigaretten bij jongeren nog veel sneller gaat dan aanvankelijk gedacht. Vooral de leeftijdscategorie tussen dertien en zeventien jaar is extra kwetsbaar. Door te experimenteren met sigaretten worden jongeren in een mum van tijd afhankelijk. Af en toe eens een sigaretje trekken voor de fun is niet zo onschuldig, want dat is voldoende om snel verslaafd te geraken. Snel stoppen en er wel totaal mee breken, is het enige wat helpt. Daarbij is niet enkel de motivatie van belang, maar evenzeer de ernst van de verslaving. Uit het onderzoek blijkt trouwens dat pubers het even moeilijk hebben als volwassenen om te stoppen, misschien nog moeilijker soms vanwege de sociale druk. De omgeving is ook daarbij van wezenlijk belang: jongeren van ouders of familieleden die roken, hebben het nog extra moeilijk om te stoppen. In België rookt bijna één derde van de bevolking. Hoewel het roken wordt ontmoedigd door de wetgever die verbiedt dat in restaurants, gemeenschappelijke ruimten, kantoren, scholen enz... nog mag gerookt worden, blijft het aantal rokers ongeveer stabiel. Ze staan liever buiten in de regen voor het restaurant, dan te overwegen het roken op te geven. Onlangs werd de Werelddag Zonder Tabak gehouden en daarom openden talrijke ziekenhuizen hun deuren om rokers goede raad te geven. Ze konden er hun nicotineverslaving evalueren door middel van een test, waarbij het CO-gehalte van hun longen werd gemeten zodat de biologische leeftijd van de luchtwegen kon worden bepaald. De prijs is helemaal geen argument om te stoppen. Misschien wèl de uitslag van dit onderzoek. En misschien de informatie over mogelijke gevolgen, want wat tabak veroorzaakt, is niet niks: • 80 tot 90 % van alle sterfgevallen door longkanker • 30 % van alle sterfgevallen door kanker in het algemeen • 80 % van alle sterfgevallen ten gevolge van chronische bronchitis • 20 % van alle sterfgevallen ingevolge cerebro-vasculaire aandoeningen (beroerte, hersenbloeding,...) • 20 tot 25 % van alle sterfgevallen door hartinfarct.

Nicotine verslaaft

Tabaksrook bevat bijna 5000 bekende bestanddelen, waarvan er minstens 43 bekend staan als kankerverwekkend. Het beruchtste bestanddeel is de nicotine. Berucht, omdat deze stof verantwoordelijk is voor het verslavende effect van tabak. De nicotine komt via de luchtwegen in het bloed terecht en verspreidt zich in het hele lichaam. Gevolgen: een snellere hartslag, stijging van de bloeddruk, vernauwing van de bloedvaten, geringere eetlust, toename van de cholesterol, verhoogde afbraak van vitamine C en prikkeling van de darmwerking. Het lichaam heeft snel opnieuw behoefte aan nicotine. Vandaar dat op langere termijn pleisters met nicotine geen oplossing bieden. Stoppen begint eigenlijk met een goede motivatie en het vaste voornemen ermee te breken. Daarnaast kunnen hulpmiddelen worden gebruikt, liefst natuurlijke producten zoals Fumexit en natuurlijk ook groepstherapie zoals die door Het Rode Kruis soms worden georganiseerd. Maar best van al zoekt men niet-rokende vrienden op die je kan inschakelen of opbellen op het moment dat de aandrang te sterk wordt tijdens de ontwenningsperiode. Maar stoppen is altijd zinvol. Begin er liever vandaag mee dan morgen. Het is nooit te laat.

1870 reacties

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.