ellendee-banner

Gezondheidsmagazine i-Sana

de jongeren voelt zich eenzaam

IEDEREEN was er van overtuigd dat eenzaamheid een ziekte is die vooral ouderen treft. Eén van de partners overlijdt, of er is een scheiding, of bij de pensioengerechtigde leeftijd val en de contacten met collega’s en het werk weg, of de buren waar je de helft van je leven naast woonde, verhuizen...

het zijn allemaal elementen die eenzaam heid in de hand kunnen werken. Die re denering wordt evenwel tegengesproken door een recente studie van het ministerie van Volksgezondheid in Engeland, waaruit blijkt dat het vooral jongeren zijn die te kampen hebben met eenzaamheid, als ge volg van diepgaande structurele veranderingen in de maatschappij en de manier waarop we omgaan met elkaar. Eén op tien mensen in de maatschappij voelt zich volledig vereenzaamd.

Liefdadigheidsinstellingen houden zich veel met dergelijke problemen bezig, maar soms ontbreekt het aan voldoende opgeleid personeel, aan tijd en aan mensen. Vaak worden de problemen niet onderkend en komen de slachtoffers niet of te laat terecht waar ze kunnen worden opgevangen en geholpen.

Virtuele of echte contacten

Jongeren brengen heel veel tijd achter de computer door en speuren netwerken af, of zoeken vluchtige virtuele contacten. Het tegenstrijdige is dat de maatschappij nooit zoveel mogelijkheden geboden heeft om mensen met elkaar in contact te brengen b.v. via internet, terwijl nog nooit in de geschiedenis zoveel mensen vereenzaamd zijn en zich eenzaam voelen. De contacten die jongeren hebben via internet zijn niet echt bevredigend. Er komt weinig menselijke warmte uit en ’s avonds zitten ze weer in grote eenzaamheid. Dr. Sarah Brennan vertelt hieromtrent: “De jongeren hebben heel wat contacten via het internet, maar beschouwen deze contacten niet als een echt contact of relatie. Ze kunnen er dus niet op terugvallen en hun gevoelens en inzichten of problemen delen met een zusterziel. Ze hebben wel virtueel contact, maar ’s avonds zitten ze toch weer alleen in hun kamer.”

Gezinnen veranderen

Oudere mensen zijn sowieso al meer geïsoleerd en in onze huidige maatschappij lijkt dat niet te verbeteren, wel integendeel, en het valt anderen ook niet zo gauw op dat er wat hapert. Zo werd pas een maand na hun overlijden de lichamen gevonden van een echtpaar in Northampshire. Ze waren doodgevroren in hun huis omdat ze van niemand hulp hadden gekregen. De postbode, de melkman, de wijkagent hadden vroeger een soort sociale functie en als iemand in nood zat werd dat gemeld zodat hulp kon worden geboden. Dergelijke sociale controles zijn er tegenwoordig niet meer. Ook de familierelaties en gezinnen zitten tegenwoordig heel anders in elkaar dan vroeger. Soms kijken kinderen jaren niet meer om naar hun ouders. Of alleenstaande tantes of ooms worden pas gewaardeerd als de erfenis er is. In steden kent men elkaars naam zelfs niet meer en het kan maanden duren vooraleer men zijn nieuwe buur eens onder ogen heeft gekregen. Uit het rapport blijkt ook dat alleenstaande vrouwen zich eenzamer voelen dan mannen, omdat mannen gemakkelijker een initiatief nemen of aansluiten bij een groep.

Mogelijkheden van internet

Op dat vlak biedt de moderne maatschappij meer mogelijkheden dan vroeger. Alleenstaande oudere vrouwen kunnen zich op die manier inschakelen in groeperingen die hulp verschaffen aan alleenstaande jonge moeders die op die wijze gebruik zouden kunnen maken van de ervaring, de levenswijsheid en de bereidwilligheid van oudere alleenstaande en eenzame vrouwen. Anderzijds blijkt uit het onderzoek dat het gerechtvaardigd is bezorgd te zijn over de mogelijkheden van de moderne technieken omdat ze eigenlijk geen volwaardig alternatief bieden voor echt warm menselijk contact. Zelfs jongeren klagen hierover. Vandaar dat computerrelaties eigenlijk onvrede en op den duur wrevel veroorzaken. Daar is een biologische verklaring voor, aangezien menselijk contact en relationele warmte het hormoon oxytocine vrijmaakt, dat een gelukkig en tevreden gevoel schept en dat ook gunstig is voor de gezondheid van het hart. Onbewust voelen de jongeren dit als een emotioneel gemis aan.

Eenzaam in de steden

Intussen blijven miljoenen mensen, vooral ook jongeren zich vereenzaamd voelen in de grote steden en de agglomeraties, terwijl er toch iets zou kunnen gedaan worden. Dit verschijnsel is systematisch, aangezien de stad New York in Manhattan bestaat uit 50 percent alleenstaande gezinnen, of eenpersoonsgezinnen. Sociale netwerken houden daar veel te weinig rekening mee en kunnen deze mensen ook amper bereiken. Er wordt daarom gesuggereerd om alternatieve vergaderplaatsen of ontmoetingsplaatsen te creëren zoals café’s, pubs, marktpleinen waar veel jongeren hangen. Anders dreigt een hele generatie verloren te gaan en in grote ellende te worden gedompeld en dat is absoluut funest voor de toekomst.

 

10170 reacties

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.