ellendee-banner

Gezondheidsmagazine i-Sana

isana (20)

Hoeveel jonge ellende, tranen, ongeloof, wanhoop spreekt niet uit de spiegelbeelden tegen de badkamermuur? Hoeveel tieners en zelfs niet meer…
We willen allemaal graag oud worden, maar niemand wil graag oud zijn... Hoe kun je nu gezond ouder worden en…
IEDEREEN was er van overtuigd dat eenzaamheid een ziekte is die vooral ouderen treft. Eén van de partners overlijdt, of…
Het immuunsysteem bepaalt in hoge mate onze respons tegenover schadelijke indringers in het organisme, maar ook onze afweer tegen ziekten…
In een van onze vorige uitgaven was er hoopvol nieuws voor chocoladefans: donkere chocolade had een bloeddrukverlagend effect. Het is…
Suikerziekte of diabetes wordt als een welvaartsziekte beschouwd. Normalerwijze zou je verwachten dat ze vooral ouderen treft. Omdat in het…
teeds meer wetenschappelijke gegevens bevestigen de dodelijke gevolgen van tabaksrook. Desondanks neemt het roken onder jongeren toe. Een onderzoek in…
Het begint gewoonlijk met een verhoogde drang tot urineren, een treiterende buikpijn, soms bloed in de urine en soms licht…
Iedereen is bang van cholesterol. We leven in een tijd waarin cholesterol een echte hype is op het vlak van…
Pagina 1 van 3