ellendee-banner

Gezondheidsmagazine i-Sana

In een van onze vorige uitgaven was er hoopvol nieuws voor chocoladefans: donkere chocolade had een bloeddrukverlagend effect. Het is wel geen geneesmiddel en de resultaten zijn geen wonder, maar wie af en toe een reepje donkere chocolade at,

Suikerziekte of diabetes wordt als een welvaartsziekte beschouwd. Normalerwijze zou je verwachten dat ze vooral ouderen treft. Omdat in het lichaam van oudere mensen hier en daar wat kan haperen, kunnen ook de eilandjes van Langerhans in de pancreas het laten afweten of niet voldoende insuline produceren.

teeds meer wetenschappelijke gegevens bevestigen de dodelijke gevolgen van tabaksrook. Desondanks neemt het roken onder jongeren toe. Een onderzoek in Nederland is alarmerend: zelfs jongeren die nog maar sporadisch roken, raken makkelijker verslaafd.

Het begint gewoonlijk met een verhoogde drang tot urineren, een treiterende buikpijn, soms bloed in de urine en soms licht verhoogde temperatuur: blaasontsteking of cystitis. Vooral vrouwen zijn er gevoelig voor, omdat hun urinebuis korter is dan bij mannen en ze doorgaans te weinig drinken, waardoor hun urineblaas niet voldoende leeg kan worden gemaakt en bacteriƫn de kans krijgen zich snel te vermenigvuldigen.

Iedereen is bang van cholesterol. We leven in een tijd waarin cholesterol een echte hype is op het vlak van gezondheid. En toch is cholesterol heel normaal, ja zelfs levensnoodzakelijk. Het is daarom verstandig om de producten die worden aanbevolen om de cholesterol te verlagen,